Dúhový svet poznania.

    Motto:    „Povedz mi niečo a ja to zabudnem.

                 Ukáž mi niečo a ja si to budem pamätať.

                Dovoľ aby som si to vyskúšal na vlastnej koži a ja to budem ovládať

                Dovoľ mi, aby som to prežil a ja to budem cítiť a chápať po celý život.“