JESEŇ

 

Kolobežková súťaž na dopravnom ihrisku

Deň mlieka na školách

Recyklačné boxy /Projekt: Redukuj, znovu použi, recykluj"

Jesenná vychádzka do prírody - zber prírodnín

Deň otvorených dverí - návšteva rodičov - v spolupráci s rodičmi deti zhotovujú strašidlá z tekvíc a plodov jesene 

Jesenná výstava plodov a svetlonosov v MŠ

Exkurzia do obchodu s OZ

Jesenná výstava v kostole, Strednej poľnoh. škole

Pozdrav pre starkých / kultúrne vystúpenie pre dôchodcov /

"Majster kuchár“/ ochutnávka šalátov a nátierok/  

Súťaž o najkrajšie kŕmidlo pre vtáčikov z odpadového materiálu

Exkurzia do Múzea regiónu Bielych Karpát v Bohuniciach

Šarkaniáda - súťažou o najveselšieho šarkana podporujeme kreativitu detí v spolupráci s rodičmi

Spievankovo

 • ZIMA

 • Mikuláš v MŠ
 • Vianočná pošta - výroba a roznášanie vianočných pozdravov osamelým ľuďom
 • Vianočná besiedka - radostne  prežívať blížiacu sa atmosféru Vianoc, rozvíjať citové vzťahy detí k najbližším pri " Posedení pod jedličkou" spojené s kultúrnym programom
 • Snehové kráľovstvo - stavanie snehuliakov - rozvíjať u detí tvorivú činnosť, predstavivosť, svalovú činnosť rúk, utvárať elementárne základy technického myslenia
 • Vianoce v kostole - prežívať adventný čas spoločne s obyvateľmi mesta kultúrnym vystúpením 
 • Divadielko : „ Vianočné zvyky“
 • Snehová sochárska dielňa - súťaž v stavaní snehuliakov
 • Zimná vychádzka do prírody
 • Súťaž o najkrajší stromček hojnosti - starostlivosť o vtáčkov v zime
 • Návšteva u prvákov
 • Karneval - fašiangová slávnosť pre deti
 • Zápis do 1. ročníka
 • Veselé zúbky -  akcia s pani zubárkou, ktorého cieľom je zaujímavou a hravou formou vzbudiť u detí záujem o čistenie zúbkov      
 
 
 
 

JAR

 • Deň v knižnici
 • Stretnutie s ilustrátorom detských kníh p. Taicherovou
 • Turistická vychádzka k rybníku / Deň vody/
 • Tajomstvá ľ.Podjavorinskej . návšteva múzea v Bohuniciach
 • Básničkovo - súťaž v recitovaní
 • Exkurzia do liahne
 • Deň Zeme - kreslenie na asfalt s rodičmi
 • Dobré ráno príroda - Deň Zeme - úprava a skrášľovanie okolia
 • EKO móda - najbláznivejší "outfit"
 • LETO

   

 •  
 •  
 • Deň Zeme - kreslenie na asfalt s rodičmi
 • Dobré ráno príroda - Deň Zeme - úprava a skrášľovanie okolia
 • Stavanie mája
 • Deň matiek - besiedky
 • Jarná vychádzka do prírody - tvorenie herbáru
 • Návšteva hasičov
 • Plavecký výcvik
 • MDD
 • koncoročný výlet predškolákov
 • rozlúčková párty