Denný poriadok

Ranné preberanie detí zabezpečuje určený pedagogický zamestnanec za prítomnosti rodiča alebo osoby, ktorá dieťa do zariadenia priviedla. Prijíma len detí, u ktorých po vykonaní ranného filtra nezistila známky akútneho ochorenia. Ak sa pri rannom filtri zistia príznaky ochorenia, dieťa môže prijať len na základe odporučenia od ošetrujúceho lekára.


 

USPORIADANIE  DENNÝCH ČINNOSTÍ        1. -  2. – 5.  trieda

 

 

Rámcovo stanovený čas

Od 6,30 - 7,00

     -    schádzanie detí v spoločnej triede

 

     -    hry a hrové činnosti

-    ponúknutá edukačná aktivita

-    hygiena

 

Rámcovo stanovený čas

Od 7,00 – 8,15

 

Rámcovo stanovený čas

Od 8,15 – 8,30

      -    komunikačný kruh

      -     pohybové, zdravotné  a relaxačné 

           cvičenia, pohybové hry

-    činnosti zabezpečujúce životosprávu    

     (hygiena, stolovanie)

 • edukačná aktivita

 

 

Pevne stanovený čas - desiata

Od 8,30 – 9,00

     -    stravovanie – desiata

 

Rámcovo stanovený čas

Od 9,00 - 10,00

     -     edukačná aktivita, 

 • hry a hrové činnosti
 • pohybové a relaxačné cvičenia
 • ponúknuté edukačné aktivity

 

Rámcovo stanovený čas

10,00 – 11,30

     -    pobyt vonku, edukačná aktivita

-    činnosti zabezpečujúce životosprávu    

     (hygiena, stolovanie)

 • edukačná aktivita

 

Pevne stanovený čas - obed

11,30 – 12,15

     -    stravovanie, obed

 • hygiena

 

Rámcovo stanovený čas

12,15 – 14,20

     -    odpočinok

-    edukačná aktivita

 • pohybové  a relaxačné cvičenia
 • hygiena

 

Pevne stanovený čas - olovrant

14,20 – 15,00

 

     -    činnosti zabezpečujúce životosprávu    

     (hygiena, stolovanie)

 • olovrant

 

Rámcovo stanovený čas

15,00 – 15,15

 

     -     edukačná aktivita

 • hry a hrové činnosti detí
 • pobyt vonku

 

Rámcovo stanovený čas

15,15 – 16,00

     -    schádzanie detí v spoločnej triede

 • edukačná aktivita 
 • hry a hrové činnosti

 

USPORIADANIE DENNÝCH ČINNOSTÍ        3. -   4. trieda

 

 

Rámcovo stanovený čas

Od 6,30 - 7,00

   

     -    schádzanie detí v spoločnej triede

     -    hry a hrové činnosti

-    ponúknutá edukačná aktivita

-    hygiena

 

Rámcovo stanovený čas

Od 7,00 – 8,15

 

Rámcovo stanovený čas

Od 8,15 – 8,45

      -    komunikačný kruh

      -     pohybové, zdravotné  a relaxačné 

           cvičenia, pohybové hry

-    činnosti zabezpečujúce životosprávu    

     (hygiena, stolovanie)

 • edukačná aktivita

 

 

Pevne stanovený čas - desiata

Od 8,45 – 9,00

     -    stravovanie – desiata

 

Rámcovo stanovený čas

Od 9,00 - 10,15

     -     edukačná aktivita, 

 • hry a hrové činnosti
 • pohybové a relaxačné cvičenia
 • ponúknuté edukačné aktivity

 

Rámcovo stanovený čas

10,00 – 11,30

     -    pobyt vonku, edukačná aktivita

-    činnosti zabezpečujúce životosprávu     

     (hygiena, stolovanie)

 • edukačná aktivita

 

Pevne stanovený čas - obed

11,45 – 12,15

     -    stravovanie, obed

 • hygiena

 

Rámcovo stanovený čas

12,15 – 14,15

     -    odpočinok

-    edukačná aktivita

 • pohybové  a relaxačné cvičenia
 • hygiena

 

Pevne stanovený čas - olovrant

14,15 – 14,45

 

     -    činnosti zabezpečujúce životosprávu    

     (hygiena, stolovanie)

 • olovrant
 •  

 

Rámcovo stanovený čas

14,45 – 15,15

 

     -     edukačná aktivita

 • hry a hrové činnosti detí
 • pobyt vonku
 • hygiena

 

Rámcovo stanovený čas

15,15 – 16,00

     -    schádzanie detí v spoločnej triede

 • edukačná aktivita 
 • hry a hrové činnosti